Monday, 27/09/2021 - 22:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non thị trấn Hương Sơn

Thông báo V/v kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 và thông báo kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị họp phụ huynh học sinh năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022

và thông báo kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị họp phụ huynh học sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Điều lệ trường trường Mầm non;

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022.

Căn cứ Công văn số 321/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Bình, V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.

        Căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch covid-19,

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022 của nhà trường; Trường mầm non thị trấn Hương Thông báo nội dung kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022, 3 (1).doc

Căn cứ Điều lệ trường trường Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 52/2020/TT-BGD ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022.

Căn cứ Công văn số 321/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Bình, V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.

  Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch covid-19,

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 – 2022 của nhà trường; Trường mầm non thị trấn Hương Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

KH T B tuyển S năm 2021-2022.doc 3 (1).doc sủa lại.doc

 

Tác giả: Trường mầm non thị trấn Hương Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 338
Tháng 09 : 1.891
Năm 2021 : 12.303