Trường mầm non Thị trấn Hương Sơn nằm trên địa bàn tổ dân phố số 4 thị trấn Hương Sơn và có cụm lẻ mầm non Đình Cả. Với tổng diện tích đất 6107m2 , trong đó diện tích đất được cấp là 2924m2, diện tích đất sân chơi là 1520m2. Tổng diện tích các phòng học là 1928m2. Năm học 2021 - 2022, toàn trường có 23 phòng học ( 5 phòng học nhà trẻ, 18 phòng học mẫu giáo), khối phòng hành chính quản trị: 6 phòng và các phòng dành cho hoạt động như giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học .... đều được trang bị đủ đồ dùng phục vụ hoạt động của trẻ tại trường. Môi trường khang trang sạch đẹp có cây xanh bóng mát tạo môi trường thân thiện cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động ở trường lớp